Zmluva č. 200/2010-320-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:200/2010-320-Z/2010
Dodávateľ:Klub poľnohospodárskych novinárov pri SSN - združenie
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo – Komunikácia priorít a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v časopise TOP AGRO s cieľom umožniť poľnohospodárskym subjektom uchádzať sa o finančné prostriedky na ne vyčlenené. Vyhodnotenie najlepších poľnohospodárskych a potra
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 688,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 688,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:35 688,10
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:-

Prílohy