Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1060/08/2008 GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina Zmluva o dielo Lopušné Pažite 34 076 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.06.2008 30.06.2015
1061/08/2008 GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina Zmluva o dielo Pavčina Lehota 78 020 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.06.2008 31.05.2011
1062/08/2008 GEOPRIS spol. s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o dielo Čičmany 439 315 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.06.2008 31.05.2012
106/06/2006 Geodet Bratislava, spol s.r.o., Bratislava, Malodunajská 15 Zmluva o dielo PPÚ Polianka 232 541 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 31.07.2011
283/2008-420/2008 Geodetic, spol s.r.o., Košice Zmluva o dielo Dvorníky- Včeláre 205 048 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.07.2008 30.06.2012 1078/2008
107/06/2006 GEODÉZIA Bardejov, s.r.o., Bardejov Zmluva o dielo Becherov 299 107 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2006 30.11.2010
1085/06/2006 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Dolný Štál, Horný Štál, Tône 1 213 431 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.03.2006 31.05.2013
1087/2006 GEOMETRA s.r.o., Trenčín Zmluva o dielo PPÚ Opatová-Dobrá 609 194 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.03.2006 31.12.2012
110/06/2006 Sireco, s.r.o. , Bratislava, Žatevná 12 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Záhorská Ves 345 255 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.05.2006 31.10.2011
12/1996-3/1996 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Pitelová 686 450 0 Pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 04.03.1996 31.12.2015
12/1996-S.K./1996 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Stará Kremnička 686 450 0 Pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 04.03.1996 31.12.2015
174/2008/3/2008 Interblue Group, Llc, Washington Zmluva o predaji kvót skleníkových plynov 252 500 000 0 MŽP SR, Bratislava 13.11.2008 31.12.2012
176/2009-320-Z/2009 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 ,,Komplexná expertná, informačná a poradenská podpora pre plynulú implementáciu a kontrolu čerpania finančných prostriedkov v rámci PRV SR 2007 - 2013 pre lesné hospodárstvo " 941 766 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.06.2009 31.12.2011
179/2009-320-Z/2009 N3 media, s.r.o., Bratislava ,,Nadobudnutie vysielacieho času pre umiestnenie spotov informujúcich o Programe rozvoja vidieka SR 2007-2013" 284 785 136 628 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.07.2009 31.12.2010 27/2009/S/320
17/KE/2009/2009 G.K.T. spol, s.r.o., Michalovce Zmluva o dielo PPÚ Markovce 259 775 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.02.2009 31.03.2015
17/TN/2009/2009 Konzorcium g.i.s., Trenčín Zmluva o dielo PPÚ Trenčianske Mitice 503 671 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.02.2009 31.03.2015
180/2009-320-Z/2009 Forza a.s. Zmluva o dielo – Kreatívne práce, produkčné práce pre vybrané výzvy Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 na rok 2009 72 843 36 885 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.07.2009 31.12.2010 -
188/2008-200/2008 Danubiaservice, a.s., Bratislava, Rožňavská 30 Štyri vozidlá Škoda Superb Comfort 1,8 Tsi 118 kW 103 352 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.10.2008
18/2010 - VUEPP/2010 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Zhotovenie diela, ktorým budú spracované údaje o lesných ekosystémoch SR pre ukazovatele hodnotenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, v rámci opatrení osi 2, vzťahujúcich sa na lesné hospodárstvo 58 500 38 080 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 31.05.2015
19/2010 - VUEPP/2010 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy , Bratislava, Gagarinova 10 Ukazovatele hodnotenia PRV SR 2007 - 2013 v rámci opatrení osi 2 vzťahujúcich sa na poľnohospodársku pôdu 98 000 58 000 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 21.06.2010 31.05.2015