Zmluva č. 179/2009-320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:179/2009-320-Z/2009
Dodávateľ:N3 media, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Nadobudnutie vysielacieho času pre umiestnenie spotov informujúcich o Programe rozvoja vidieka SR 2007-2013"
Zmluvne dohodnutá čiastka:284 785,08
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:284 785,08
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:136 627,86
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:27/2009/S/320

Prílohy