Zmluva č. 1062/08/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1062/08/2008
Dodávateľ:GEOPRIS spol. s.r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Čičmany
Zmluvne dohodnutá čiastka:439 314,84
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:439 314,84
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy