Zmluva č. 17/KE/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/KE/2009/2009
Dodávateľ:G.K.T. spol, s.r.o., Michalovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo PPÚ Markovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:259 774,62
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:259 774,62
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy