Zmluva č. 106/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:106/06/2006
Dodávateľ:Geodet Bratislava, spol s.r.o., Bratislava, Malodunajská 15
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo PPÚ Polianka
Zmluvne dohodnutá čiastka:232 540,99
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:232 540,99
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy