Zmluva č. 283/2008-420/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:283/2008-420/2008
Dodávateľ:Geodetic, spol s.r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Dvorníky- Včeláre
Zmluvne dohodnutá čiastka:205 048,06
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:205 048,06
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:1078/2008

Prílohy