Zmluva č. 1087/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1087/2006
Dodávateľ:GEOMETRA s.r.o., Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo PPÚ Opatová-Dobrá
Zmluvne dohodnutá čiastka:609 193,65
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:609 193,65
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy