Zmluva č. 107/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:107/06/2006
Dodávateľ:GEODÉZIA Bardejov, s.r.o., Bardejov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Becherov
Zmluvne dohodnutá čiastka:299 107,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:299 107,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy