Zmluva č. 176/2009-320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:176/2009-320-Z/2009
Dodávateľ:Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Komplexná expertná, informačná a poradenská podpora pre plynulú implementáciu a kontrolu čerpania finančných prostriedkov v rámci PRV SR 2007 - 2013 pre lesné hospodárstvo "
Zmluvne dohodnutá čiastka:941 766,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:941 766,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy