Zmluva č. 1085/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1085/06/2006
Dodávateľ:Geodézia Bratislava a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo PPÚ Dolný Štál, Horný Štál, Tône
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 213 430,62
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 213 430,62
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy