Zmluva č. 17/TN/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/TN/2009/2009
Dodávateľ:Konzorcium g.i.s., Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo PPÚ Trenčianske Mitice
Zmluvne dohodnutá čiastka:503 671,07
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:503 671,07
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy