Zmluva č. 110/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:110/06/2006
Dodávateľ:Sireco, s.r.o. , Bratislava, Žatevná 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Záhorská Ves
Zmluvne dohodnutá čiastka:345 255,36
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:345 255,36
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy