Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
24/ZA/2009/2009 ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo Snežnica 11 899 592 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
18/ZA/2009/2009 MBM-STAV, s.r.o., Námestovo Zmnluva o dielo Kriva 9 003 788 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
17/ZA/2009/2009 MBM-STAV, s.r.o., Námestovo Zmluva o dielo Kriva-most 8 346 815 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
20/ZA/2009/2009 MBM-STAV, s.r.o., Námestovo Zmluva o dileo Sedliacka Dubova 6 360 822 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
22/ZA/2009/2009 Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol.s.r.o., Liptovský Mikuláš Zmluva o dielo Krušetnica 4 315 455 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
19/ZA/2009/2009 MBM-STAV, s.r.o., Námestovo Zmluva o dielo Povina 4 057 246 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
026/4.5MP/2009/2009 Mesto Šahy, Šahy Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 4 010 611 0 MŽP SR, Bratislava 15.02.2010 31.08.2010
19/2009-940-K/2009 Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany, Bratislavská cesta 122 Riešenie úloh výskumu a vývoja schválené vedením MP SR na rok 2009 3 848 616 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.02.2009 31.12.2009
21/ZA/2009/2009 GRENSTAV, s.r.o., Likavka Zmluva o dielo Liptovská Osada 3 687 243 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
19/PO/2009/2009 STRABAG s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo Nižné Ružbachy 3 301 078 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 02.07.2009 30.06.2010 Č. ZHOTOVITEĽA ZOD/GB/01/002
36/2010/6.7/2010 Slovenský Hydrometeorologický ústav Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 2 654 139 0 MŽP SR, Bratislava 28.04.2010 01.05.2010
353/2009-940-K/2009 Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany, Bratislavská cesta 122 Riešenie rezortných úloh výskumu a vývoja na roky 2010 - 2012 v rámci ,,Nového modelu vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR" 2 617 790 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
C0701103 MPSR/2007 Deloitte Audit, s.r.o., Bratislava, Apollo BC, Prievozská 2/B Technická pomoc MP SR pri zabezpečení výkonu certifikačných auditov PPA za finančné roky 2007,2008,2009 za účelom overenia pravdivosti, úplnosti a presnosti výdavkov z fondov EPZF a EPFRV 2 291 044 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.10.2007 31.01.2010
392/2010/2007)-300-Z/2007 SAP Slovensko s.r.o., , Bratislava, Plynárenská 7/A Predprojektová analýza a zhotovenie IES PPA 2 017 228 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 07.09.2007 31.05.2010
001/6.1MP/2009/2009 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 882 544 0 MŽP SR, Bratislava 20.01.2010 31.12.2013
371/2009-950-K/2009 Štátny veterinárny ústav Zvolen, Zvolen, Pod Dráhami 918 Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2010 1 689 223 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
001/4.3MP/2010/2010 Slovenská agentúra životného prostredia SR, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 596 915 0 MŽP SR, Bratislava 11.03.2010 29.02.2012
027/4.2MP/2010/2010 Marián Balún BAPA, Trstená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 556 624 0 MŽP SR, Bratislava 20.01.2010 31.03.2010
368/2009-950-K/2009 Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Bratislava, Botanická 17 Kontrakt o poskytnutí bežného transféru účelových činností pre rok 2010 1 458 214 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
366/2009-950-K/2009 Centrum výskumu živočišnej výroby Nitra, Lužianky, Hlohovecká 2 Zabezpečenie plnenia výskumného zámeru v roku 2010 1 345 479 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>