Zmluva č. 027/4.2MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:027/4.2MP/2010/2010
Dodávateľ:Marián Balún BAPA, Trstená
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 556 623,94
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 556 623,94
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy