Zmluva č. 19/2009-940-K/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:19/2009-940-K/2009
Dodávateľ:Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany, Bratislavská cesta 122
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Riešenie úloh výskumu a vývoja schválené vedením MP SR na rok 2009
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 848 616,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 848 616,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy