Zmluva č. 001/4.3MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:001/4.3MP/2010/2010
Dodávateľ:Slovenská agentúra životného prostredia SR, Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 596 914,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 596 914,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy