Zmluva č. 368/2009-950-K/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:368/2009-950-K/2009
Dodávateľ:Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Bratislava, Botanická 17
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kontrakt o poskytnutí bežného transféru účelových činností pre rok 2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 458 214,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 458 214,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy