Zmluva č. 20/ZA/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:20/ZA/2009/2009
Dodávateľ:MBM-STAV, s.r.o., Námestovo
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dileo Sedliacka Dubova
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 360 822,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 360 822,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy