Zmluva č. 353/2009-940-K/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:353/2009-940-K/2009
Dodávateľ:Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany, Bratislavská cesta 122
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Riešenie rezortných úloh výskumu a vývoja na roky 2010 - 2012 v rámci ,,Nového modelu vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR"
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 617 790,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 617 790,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy