Zmluva č. 001/6.1MP/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:001/6.1MP/2009/2009
Dodávateľ:Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 882 544,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 882 544,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy