Zmluva č. 24/ZA/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:24/ZA/2009/2009
Dodávateľ:ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Snežnica
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 899 592,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 899 592,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy