Zmluva č. 366/2009-950-K/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:366/2009-950-K/2009
Dodávateľ:Centrum výskumu živočišnej výroby Nitra, Lužianky, Hlohovecká 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie plnenia výskumného zámeru v roku 2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 345 478,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 345 478,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy