Zmluva č. C0701103 MPSR/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:C0701103 MPSR/2007
Dodávateľ:Deloitte Audit, s.r.o., Bratislava, Apollo BC, Prievozská 2/B
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Technická pomoc MP SR pri zabezpečení výkonu certifikačných auditov PPA za finančné roky 2007,2008,2009 za účelom overenia pravdivosti, úplnosti a presnosti výdavkov z fondov EPZF a EPFRV
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 291 044,09
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 291 044,09
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy