Zmluva č. 026/4.5MP/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:026/4.5MP/2009/2009
Dodávateľ:Mesto Šahy, Šahy
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 010 611,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 010 611,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy