Zmluva č. 36/2010/6.7/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:36/2010/6.7/2010
Dodávateľ:Slovenský Hydrometeorologický ústav
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 654 139,24
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 654 139,24
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy