Zmluva č. 392/2010/2007)-300-Z/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:392/2010/2007)-300-Z/2007
Dodávateľ:SAP Slovensko s.r.o., , Bratislava, Plynárenská 7/A
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Predprojektová analýza a zhotovenie IES PPA
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 017 227,64
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 017 227,64
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12