Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
4/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Spišská Teplica 363 812 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.09.1998 31.12.2006
ZM98032/1998 Progres CAD Engineering s.r.o., Prešov Zmluva o dielo Podolinec 359 370 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.11.1998 31.12.2006
31/BB/2009/2009 Milan Násali ELMOUR , Kamenné Kosihy Zmluva o dielo Balog nad Ipľom 354 553 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 30.11.2009
01/2009-500/2008 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 Kontrakt na riešenie úloh technickej politiky v poľnohospodárstve v roku 2009 350 371 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 31.12.2009
001/4.5MP/2010/2010 Obec Pataš, Pataš Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 339 232 0 MŽP SR, Bratislava 17.06.2010 31.10.2011
02/2005/2005 PAMSTAV, s.r.o., Žilina, K. Kmeťku 9 ,,Rekonštrukcia kaštieľa vo Sv. Antone – doplnkové práce" 337 212 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 27.05.2005 12.08.2009
22/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Vrbov 335 202 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
051/06/2006 Geospol s.r.o., Senica, Štefánikova 1435/74 Zmluva o dielo PPÚ Vlčkovce 302 384 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 31.10.2009
80/2010-320-Z/2010 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 v Rovinke, Rovinka, Rovinka 326 Zmluva o poskytnutí služby– Zabezpečenie podporných činností (príručka pre hodnotiteľov) pre externé hodnotenie projektov v rámci opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013pre časť Obnovite 301 260 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.04.2010 15.05.2010
6/2008/S/060/2008 EUBICO, s. r. o. , Košice, Gemerská 3 ,,Analýza dopadov implementovaných projektov v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 - 2006" 297 204 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.06.2008 30.11.2008
84/2010-630-Z/2010 Deloitte Audit, s.r.o. Zmluva o odborných službách uzavretá medzi MP SR a Deloitte Audit, s.r.o. 296 310 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.04.2010 15.04.2010
067/06/2006 Geospol east s.r.o., Michalovce Zmluva o dielo Bánovce na d Ondavou 294 057 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.05.2006 30.09.2009
061/06/2006 PENTAS s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo Malé Hoste 293 134 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 31.08.2010
090/06/2006 Ing. Jozef Piroha - GEODETIKA, geodetická kancelária , Hradište pod Vrátnom Zmluva o dielo PPÚ Prievaly 290 715 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 30.06.2010
3181/2006-610/2006 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B Zmluva o dielo - vypracovanie nezávislého Ex-ante hodnotenia Programu rozvoja vidieka pre programovacie obdobie 2007-2013 284 564 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 16.03.2006 ZLUVA KONČÍ ODOVZDANÍM PREDMETU ZMLUVY, NAJSKÔR VŠAK DO ŠTYROCH MESIACOV OD PODPÍSANIA ZMLUVY
ZM98025/1998 Progres CAD Engineering s.r.o., Prešov Zmluva o dielo Plavnica 280 443 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.11.1998 31.12.2006
KIA - 2/2008 KIA Bratislava s. r. o. Kúpna zmluva - dohoda zmluvných strán o predaji osobných motorových vozidiel. 271 694 0 MVRR, Bratislava 07.10.2008 07.01.2009
2423/2008-050/2008 InterWay, s.r.o., Bratislava, Stará Vajnorská 21 Kúpna zmluva- na dodávku licencii ORACLE,. 271 296 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.05.2008 03.06.2008
25/2008-050/2008 InterWay, s.r.o., Bratislava, Stará Vajnorská 21 Kúpna zmluva na dodávku licencií ORACLE 271 296 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.05.2008 02.06.2008
347/2009-940-K/2009 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, SKTC-106, Rovinka Kontrakt na riešenie úloh technickej politiky v poľnohospodárstve v roku 2010 270 918 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010