Zmluva č. 22/1998/1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:22/1998/1998
Dodávateľ:GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Vrbov
Zmluvne dohodnutá čiastka:335 201,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:335 201,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy