Zmluva č. 80/2010-320-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:80/2010-320-Z/2010
Dodávateľ:Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 v Rovinke, Rovinka, Rovinka 326
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí služby– Zabezpečenie podporných činností (príručka pre hodnotiteľov) pre externé hodnotenie projektov v rámci opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013pre časť Obnovite
Zmluvne dohodnutá čiastka:301 260,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:301 260,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy