Zmluva č. 01/2009-500/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01/2009-500/2008
Dodávateľ:Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kontrakt na riešenie úloh technickej politiky v poľnohospodárstve v roku 2009
Zmluvne dohodnutá čiastka:350 371,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:350 371,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy