Zmluva č. 6/2008/S/060/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2008/S/060/2008
Dodávateľ:EUBICO, s. r. o. , Košice, Gemerská 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Analýza dopadov implementovaných projektov v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 - 2006"
Zmluvne dohodnutá čiastka:297 203,74
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:297 203,74
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy