Zmluva č. 067/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:067/06/2006
Dodávateľ:Geospol east s.r.o., Michalovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Bánovce na d Ondavou
Zmluvne dohodnutá čiastka:294 057,13
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:294 057,13
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy