Zmluva č. 3181/2006-610/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3181/2006-610/2006
Dodávateľ:EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - vypracovanie nezávislého Ex-ante hodnotenia Programu rozvoja vidieka pre programovacie obdobie 2007-2013
Zmluvne dohodnutá čiastka:284 563,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:284 563,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:ZLUVA KONČÍ ODOVZDANÍM PREDMETU ZMLUVY, NAJSKÔR VŠAK DO ŠTYROCH MESIACOV OD PODPÍSANIA ZMLUVY

Prílohy