Zmluva č. 061/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:061/06/2006
Dodávateľ:PENTAS s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Malé Hoste
Zmluvne dohodnutá čiastka:161 336,12
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:131 797,85
Celková dohodnutá čiastka:293 133,97
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy