Zmluva č. 051/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:051/06/2006
Dodávateľ:Geospol s.r.o., Senica, Štefánikova 1435/74
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo PPÚ Vlčkovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:302 384,08
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:302 384,08
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy