Zmluva č. KIA - 2/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KIA - 2/2008
Dodávateľ:KIA Bratislava s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - dohoda zmluvných strán o predaji osobných motorových vozidiel.
Zmluvne dohodnutá čiastka:271 694,08
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:271 694,08
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MVRR, Bratislava

Prílohy