Zmluva č. 02/2005/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02/2005/2005
Dodávateľ:PAMSTAV, s.r.o., Žilina, K. Kmeťku 9
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Rekonštrukcia kaštieľa vo Sv. Antone – doplnkové práce"
Zmluvne dohodnutá čiastka:337 211,93
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:337 211,93
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy