Zmluva č. 84/2010-630-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:84/2010-630-Z/2010
Dodávateľ:Deloitte Audit, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o odborných službách uzavretá medzi MP SR a Deloitte Audit, s.r.o.
Zmluvne dohodnutá čiastka:296 310,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:296 310,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy