Zmluva č. 31/BB/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:31/BB/2009/2009
Dodávateľ:Milan Násali ELMOUR , Kamenné Kosihy
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Balog nad Ipľom
Zmluvne dohodnutá čiastka:354 553,36
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:354 553,36
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy