Zmluva č. 347/2009-940-K/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:347/2009-940-K/2009
Dodávateľ:Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, SKTC-106, Rovinka
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kontrakt na riešenie úloh technickej politiky v poľnohospodárstve v roku 2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:270 918,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:270 918,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy