Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2359/2009 ProCare, a.s. Zmluva o vykonaní pracovnej zdravotnej služby 5 631 308 919 082 Slovenská pošta, a. s. 01.01.2010 31.12.2012
UIA-813-2007 TESLA Liptovský Hrádok, a.s., Liptovský Hrádok Poskytnutie servisných služieb a údržby všetkých komunikačných zariadení 5 608 938 0 Spoj.veliteľstvo 10.09.2007 31.12.2007
182/2004 PROXIMA Press - RNDr. Jela Šimeková, Bratislava, Silvánska 25 nákup učebníc pre základné a stredné školy 5 586 200 0 Ministerstvo školstva SR 30.04.2004 31.12.2004
UIA-26/2043 Akuma Slovakia, s.r.o. Turňa nad Bodvou Kyselina sírová akumulátorová 5 576 578 0 VeLog 14.12.2006 22.12.2006
USZV-2-58-2010 Združenie Lešť 2010 K.P.A. a.s. Bratislava ZoD č. KaVSÚ-3-322/2010 na rekonštrukciu a modernizáciu objektov Slávia 300 5 573 758 4 645 399 ZV MO SR 07.05.2010 02.07.2011
151/2001 Devos, s.r.o., Bratislava, Jamnického 16 Kúpna zmluva č. 05/2001- nákup hardveru 5 548 653 0 Ministerstvo školstva SR 16.07.2001 22.07.2001
14/2003 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava, Pekná cesta ROEP Tešedíkovo 5 526 294 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 30.09.2010
079/1.2MP/2010/2010 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 5 525 152 0 MŽP SR, Bratislava 11.06.2010 31.12.2011
4600000504 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP08/125 na EIS pre potreby MŽP SR 5 507 291 0 MF SR 28.08.2008 31.05.2012 záruka na dielo 24 mesiacov; HW 12 mesiacov; PC a LCD 36 mesiacov, dod. č. 1 z 23.10.2009; dod. 2 z 18.3.2010; dod. 3 z 24.05.2010
4600000675 David A. Pawlak LLC a Foley Hoag LLP Zmluva o zastupovaní (medzinárodná arbitráž EURAM Bank vs. SR) 5 503 155 900 000 MF SR 28.12.2009 31.12.2019 do ukončenia arbitráže
UIA-28-2216 REDA, s. r. o., Bratislava Reklamné a propagačné predmety 5 447 868 0 rad pre investície a akvizície MO 04.09.2008 30.11.2008
UIA-812-2006 TESLA Liptovský Hrádok, a.s., Liptovský Hrádok Poskytnutie servisných služieb a údržby všetkých komunikačných zariadení 5 391 061 0 Spoj.veliteľstvo 10.09.2007 31.12.2007
98/2009 Datalan a.s. Kúpa zariadení informačno-komunikačných technológií-osobných PC a notebookov 5 390 700 0 UIPŠ 13.11.2009 31.12.2009
0299/2010 Vytvorenie diela - Technologický a funkčný upgrade etalónového riešenia jestvujúceho užívaného jednotného finančno-ekonomického informačného systému slovenských verejných vysokých škôl na verziu SAP ....... 5 386 982 0 02.06.2010 02.06.2014
SE-16-40/OVO-2010/2010 SOITRON Implementácia a dodávka komplexného programového vybavenia ... 5 381 551 5 381 551 Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
11689/2007 Zornica Banko Fashion, a. s. Rámcová dohoda 5 361 590 238 000 Slovenská pošta, a. s. 03.07.2007 03.07.2009
32/6470/2007 AQUA - VITA, s.r.o. Ba I/11, Žilina - oprava DZM GHH-TRANSFLEX na MO 11-237a, 11-239 5 358 898 0 SSC 08.08.2007
045/1.2MP/2010/2010 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 5 321 021 0 MŽP SR, Bratislava 18.06.2010 30.04.2012
043/3.1MP/2010/2010 Správa ciest Prešovského samosprávneho kraja Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 5 320 224 0 MŽP SR, Bratislava 18.06.2010 31.12.2015
UIA-2476-2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava Výpočtová technika 5 318 819 0 SEOPMZ/OdKIS 19.12.2007 20.12.2007
4600000406 Creo/Young & Rubicam s.r.o. Zmluva na poskytovanie služieb, licenčná zmluva 5 311 017 0 MF SR 08.11.2007 08.11.2009 dod. č. 1 z 29.5.2008, finančný limit bol už vyčerpaný
Z-135/2006 STRABAG s.r.o. I/66 prieťah mestom Krupina - oprava vozovky 5 301 331 0 SSC 02.10.2006
4600000318 Agemsoft, a.s. Zmluva na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov vo verejnej správe na získavanie digitálnej gramotnosti a certifikácie ECDL 5 253 602 0 MF SR 25.07.2006 30.09.2008
012/2000 Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec Kúpa školského atlasu pre základné školy 5 244 000 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
21/2003 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava, Pekná cesta ROEP Kamenný Most 5 242 500 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 31.10.2010
13/2010 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Zmluva o poskytnutí NFP Prijímateľa na realizáciu aktivít projektu "Zabezpečenie štúdií uskutočniteľnosti pre OPIS prioritnú os 1" 5 223 043 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.02.2010 31.08.2020
001/1.3MP/2008/2008 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o poskytnutí NFP 5 214 951 0 MŽP SR, Bratislava 18.09.2008 31.12.2010 Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd
UIA-8100-2006 TESLA Stropkov, a. s., Stropkov Pozáručný servis SDRRS a PS 2000 5 199 604 0 Spoj.veliteľstvo 30.11.2006 08.12.2006
UIA-2383-2006 Siemens Buseiness Services s. r. o., Bratislava Výpočtová technika 5 197 695 0 VeLOG TN 06.12.2006 18.12.2006
UIA-2489-2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava Výpočtová technika 5 185 616 0 SEOPMZ/OdKIS 19.12.2007 21.12.2007