Zmluva č. 4600000504

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000504
Dodávateľ:Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. HP08/125 na EIS pre potreby MŽP SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 948 300,14
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 507 290,74
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR
Poznámka:záruka na dielo 24 mesiacov; HW 12 mesiacov; PC a LCD 36 mesiacov, dod. č. 1 z 23.10.2009; dod. 2 z 18.3.2010; dod. 3 z 24.05.2010

Prílohy