Zmluva č. 0299/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0299/2010
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vytvorenie diela - Technologický a funkčný upgrade etalónového riešenia jestvujúceho užívaného jednotného finančno-ekonomického informačného systému slovenských verejných vysokých škôl na verziu SAP .......
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 386 982,44
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 386 982,44
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:

Prílohy