Zmluva č. 13/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/2010
Dodávateľ:Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí NFP Prijímateľa na realizáciu aktivít projektu "Zabezpečenie štúdií uskutočniteľnosti pre OPIS prioritnú os 1"
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 223 043,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 223 043,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy