Zmluva č. 14/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/2003
Dodávateľ:Geodézia Bratislava a.s., Bratislava, Pekná cesta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Tešedíkovo
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 703 852,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:2 822 442,00
Celková dohodnutá čiastka:5 526 294,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova

Prílohy