Zmluva č. 001/1.3MP/2008/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:001/1.3MP/2008/2008
Dodávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí NFP
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 214 951,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 214 951,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava
Poznámka:Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd

Prílohy