Zmluva č. SE-16-40/OVO-2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:SE-16-40/OVO-2010/2010
Dodávateľ:SOITRON
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Implementácia a dodávka komplexného programového vybavenia ...
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 381 551,28
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 381 551,28
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:5 381 551,28
Rezort:
Objednávateľ:Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti

Prílohy