Zmluva č. 182/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:182/2004
Dodávateľ:PROXIMA Press - RNDr. Jela Šimeková, Bratislava, Silvánska 25
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup učebníc pre základné a stredné školy
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 586 200,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 586 200,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy