Zmluva č. 4600000675

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000675
Dodávateľ:David A. Pawlak LLC a Foley Hoag LLP
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zastupovaní (medzinárodná arbitráž EURAM Bank vs. SR)
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 503 155,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 503 155,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:900 000,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR
Poznámka:do ukončenia arbitráže

Prílohy